Cyklo-branný kurz – květen 2019

Pro žáky 3. ročníků ve školním roce 2018 / 2019.

V souboru naleznete podrobné informace.

Branný kurz 2019