Opravné a dodatečné zkoušky z práva – 4A4, 4B4

OPRAVNÉ ZKOUŠKY PRÁVO – 4A4, 4B4

ÚTERÝ 25. 6. 2019 / 8:00

DODATEČNÁ ZKOUŠKA PRÁVO – 4B4

ÚTERÝ 25. 6. 2019 / 8:00