Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2016 / 2017
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (kód 68 - 42 - L/51) -  3 leté dálkové nástavbové vzdělávání

určené pro absolventy SOU s délkou vzdělávání minimálně 3 roky, vzdělávání je organizováno formou 28 jednodenních studijních soustředění (celkem 220 konzultačních hodin v roce)

  •  Přijímací řízení pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání : do 1. 3. 2017 - poté průběžně do naplnění kapacity třídy


 K přihlášce na tříleté dálkové nástavbové vzdělávání je nutné předložit ověřenou kopii

  • výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze třetího ročníku SOU.

  Přihlášku obdrží uchazeč v kanceláři školy nebo je k dispozici na webových stránkách školy.

  Termín podpisu smlouvy u 3 letého dálkového nástavbového vzdělávání je nutné si předem telefonicky domluvit na tel. č. 472 777 094.

  Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Máchova 1376/3
40003,Ústí nad Labem
ICO:25109189
IZO:110018095

Tel:472777094
mob:724829246

mail:

 
  


Logo 2

Ústí nad Labem

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem