Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018 / 2019


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 - 42 - M /01) -  čtyřletá denní forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 4leté denní formě vzdělávání: 1. 3. 2018
  •  termíny přijímacího řízení: 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018

-  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií:

Den otevřených dveří : 
Pro zájemce o vzdělávání pořádá škola den otevřených dveří v těchto termínech:  

2. 11. 2017 (čtvrtek)   12:00 - 17:00

8. 11. 2017 (středa)     12:00 - 16:30

25. 11. 2017 (sobota)   10:00 - 13:00

5. 12. 2017 (čtvrtek)     12:00 - 17:00

14. 1. 2018 (neděle)     10:00 - 13:00

11. 2. 2018 (neděle)     10:00 - 13:00


      


Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Máchova 1376/3
40003,Ústí nad Labem
ICO:25109189
IZO:110018095

Tel:472777094
mob:724829246

mail:

 
  


Logo 2

Ústí nad Labem

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem