Pro uchazeče

Možnosti uplatnění

Úspěšné dokončení studia dává absolventům možnost uplatnění

 • ve státní správě a samosprávě
 • policii ČR
 • obecní (městské) policii
 • v odborech ochrany u velkých podniků
 • v bankovnictví
 • v pojišťovnictví
 • v hasičských záchranných sborech
 • vhodné i pro podnikání v oboru civilních bezpečnostních služeb


a) řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve studiu na :

 • TRIVIS Praha - Vyšší odborné škole ve vzdělávacích oborech " Prevence kriminality " a " Krizové řízení "

    ( získávají titul diplomovaný specialista - DiS ) 


b) na vysokých školách zejména : 

 • Právnické fakultě
 • Policejní akademii ČR

 ŠKOLNÉ

Denní studium  
1.800,- Kč za měsíc ( 18.000,- Kč ročně )
Dálkové studium  
1.250,- Kč za měsíc ( 12.500,- Kč ročně )

Školné je splatné ve dvou splátkách:

 •  první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního odborného vzdělání za úplatu.
 •  další pak vždy k 31. lednu a k 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za první pololetí.
V případě růstů cen nákladů, může být školné v přiměřené míře upraveno.


Platba školného

Číslo účtu:   0112017237 / 0300
Variabilní symbol:   uveďte rodné číslo, nebo číslo smlouvy 


Přijímací řízení pro školní rok 2018 / 2019

Žáci dálkového vzdělávání, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2018 / 2019; tj. od 1. 9. 2018, nebudou ještě konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. / Netýká se žáků denního vzdělávání.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 - 42 - M /01) -  čtyřletá denní forma vzdělávání

 •  termín podání přihlášek ke 4leté denní formě vzdělávání: 1. 3. 2018
 •  termíny přijímacího řízení: 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

-  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií:


Den otevřených dveří : 

2. 11. 2017 (čtvrtek)     12:00 - 17:00

8. 11. 2017 (středa)     12:00 - 16:30

25. 11. 2017 (sobota)  10:00 - 13:00

5. 12. 2017 (úterý)      12:00 - 17:00

14. 1. 2018 (neděle)    10:00 - 13:00

11. 2. 2018 (neděle)    10:00 - 13:00

Potřebujete další informace? Rádi vám poradíme.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Máchova 1376/3
40003,Ústí nad Labem
ICO:25109189
IZO:110018095

Tel:472777094
mob:724829246

mail:

 
  


Logo 2

Ústí nad Labem

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem