Příjímací zařízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení naleznete v souboru (viz. níže).

2.kolo přijímacího řízení 2019-2020 pro denní vzdělávání

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020 naleznete v aktualitách pod Evidenčním číslem přihlášky  dne 4. 6. 2019.

Váš kód je  Evidenční číslo přihlášky, které jste obdrželi na pozvánce k přijímací zkoušce.

Přijatí uchazeči si v souboru (viz. níže) naleznou informace a pokyny k dalšímu postupu pro přijetí na naší školu.

Pozvání k uzavření smlouvy – 2. kolo

 

Žáci dálkového vzdělávání, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2018 / 2019; tj. od 1. 9. 2018, nebudou ještě konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. / Netýká se žáků denního vzdělávání.

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 – 42 – M /01) –  čtyřletá denní forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 4-leté denní formě vzdělávání: do 1. 3. 2019
  •  termíny přijímacího řízení; řádné termíny: 12. a 15. 4. 2019
  •  termín podání přihlášek ke 3-leté dálkové formě vzdělávání: do 1. 3. 2019; poté průběžně do naplnění stavu. K přihlášce je nutno doložit výuční list a vysvědčení ze     3. ročníku učiliště.

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

–  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií: