Příjímací zařízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019 / 2020

Žáci dálkového vzdělávání, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2018 / 2019; tj. od 1. 9. 2018, nebudou ještě konat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. / Netýká se žáků denního vzdělávání.

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 – 42 – M /01) –  čtyřletá denní forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 4leté denní formě vzdělávání: do 1. 3. 2019
  •  termíny přijímacího řízení:

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

–  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií: