TRIVIS – SŠV ÚL, s.r.o. přijme učitele anglického jazyka

Podmínky přijetí: Aprobovaný pedagog pro výuku anglického jazyka na středních školách; držitel osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitel ústní maturitní zkoušky – anglický jazyk; držitel osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Hodnotitel ústní maturitní zkoušky – anglický jazyk s PUP MZ – cizí jazyky; držitel osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel ústní maturitní zkoušky – anglický jazyk; držitel osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel ústní maturitní zkoušky – anglický jazyk s PUP MZ – cizí jazyky.

Nástup: od 1. 9. 2019

Mzda: dle stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky