Výsledky 2. kola přijímacího řízení do šk. r. 2020 / 2021

Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati uchazeči s těmito kódy: 2020037, 2020098, 2020099

Informace k odevzdání Zápisového lístku a sepsání smlouvy naleznete v souboru níže.

Pozvání k uzavření smlouvy – 2. kolo přijímacího řízení

 

Kritéria pro přijetí do denního vzdělávání a další informace naleznete v souboru níže.

2. kolo přijímací zkoušky – denní vzdělávání

Zájemci o dálkové vzdělávání doručí škole přihlášku a výuční list do 7. 8. 2020. Popřípadě kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz