Digitální knihovna

ZATÍM POUZE PRO UČITELE

Návod pro práci s ostrou verzí digitální knihovny TRIVIS

Adresa pro přístup:

https://knihovna.trivis-kv.cz/

(varování o certifikátu potvrďte, nahrazuje se novým)

Na stránce uvidíte opět dialog do kterého lze zapisovat a do něj zadejte přihlašovací údaje

které vám již byly zaslány.

Po přihlášení se objeví struktura složek a vpravo rozdělovník pro práci s knihovnou.

  • Odkaz SOUBORY vás nasměruje na stránku kterou vidíte, pro práci se soubory.
  • Odkaz NAHRÁT SOUBORY vám umožní odeslat nové soubory do knihovny.

Pravidla platí stejná jak již bylo oznámeno při testovací verzi (ve stručnosti, pouze kancelářské

typy souborů jako je PDF nejlépe. případně PPTX nebo DOCX).

Doporučuji preferovat PDF pro jejich uzamknutelnost obsahu. Formáty office jsou jednoduše

upravitelné uživatelům.

V případě potřeby technické podpory lze kontaktovat adresu knihovna@spravce.it