Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022 / 2023
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (kód 68 – 42 – L/51) –  3 leté dálkové nástavbové vzdělávání

určené pro absolventy SOU s délkou vzdělávání minimálně 3 roky, vzdělávání je organizováno formou 28 jednodenních studijních soustředění (celkem 220 konzultačních hodin v roce)

  •  Přijímací řízení pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání : do 1. 3. 2022 – poté průběžně do naplnění kapacity třídy                    

K přihlášce na tříleté dálkové nástavbové vzdělávání je nutné předložit ověřenou kopii

  • výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze třetího ročníku SOU.

Přihlášku uchazeč zakoupí v obchodě s papírnickým zbožím.

Termín podpisu smlouvy u 3 letého dálkového nástavbového vzdělávání je nutné si předem telefonicky domluvit na tel. č. 472 777 094.

Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.