Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024 / 2025

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (kód 68 – 42 – L /51) –  tříletá dálková forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 3-leté dálkové formě vzdělávání: do 1. 3. 2024; poté průběžně do naplnění stavu. K přihlášce je nutno doložit výuční list a vysvědčení ze     3. ročníku učiliště.
  •  termíny přijímacího řízení; řádné termíny:  12. 4. a 15. 4. 2024
  • určené pro absolventy SOU s délkou vzdělávání minimálně 3 roky.

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

–  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií.               

Kritéria přijímacího řízení DÁLKOVÉ vzdělávání 2023-2024

Přihláška dálkové vzdělávání

Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.