Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (kód 68 – 42 – L/51) –  3 leté dálkové nástavbové vzdělávání

určené pro absolventy SOU s délkou vzdělávání minimálně 3 roky.

  •  Přijímací řízení pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání : do 1. 3. 2023 – poté průběžně do naplnění kapacity třídy                    

Kritéria k přijímacímu řízení v nástavbovém vzdělávání pro školní rok 2023 / 2024 naleznete v souboru níže.

BUDE UPŘESNĚNO

Přihlášku uchazeč zakoupí v obchodě s papírnickým zbožím.

Pokud uchazeč do doby podání přihlášky neobdržel výuční list, předloží jej dodatečně po absolvování SOU.