Učební plán

Školní rok 2022 / 2023

Všeobecné vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura dějepis tělesná výchova
cizí jazyk I psychologie péče o zdraví a první pomoc
cizí jazyk II pedagogika přírodovědné vzdělávání (chemie, fyzika, biologie)
společenský základ zeměpis
sociální komunikace matematika

Odborné předměty:

právo penologie ekonomika
bezpečnostní činnost sebeobrana integrovaný záchranný systém
kriminalistika informatika střelecká příprava
kriminologie technika administrativy

Maturitní předměty:

Společná a profilová část maturitní zkoušky: profilová část maturitní zkoušky:
český jazyk a literatura právo
cizí jazyk integrovaný záchranný systém
praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce Bezpečnostní činnost

V profilové části MZ si žák může zvolit až dvě nepovinné zkoušky z následujících předmětů:

  • bezpečnostní činnost
  • kriminalistika