Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019 /2020

Nařízení ředitelky školy k hodnocení žáků ve 2. pololetí – 2019 – 2020