Klasifikace za 1. pololetí 2020 / 2021

Výsledné známky za 1. pololetí šk. r. 2020 / 2021 budou k dispozici ve školním systému Bakaláři.

Výpis vysvědčení za 1. pololetí šk. r. 2020 / 2021 si žáci převezmou ve škole po obnovení prezenční výuky. Případně si ho mohou od 1. 2. 2021 po telefonické nebo e-mailové domluvě vyzvednout na sekretariátu školy.

Kontakty: Tel. 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz