Maturitní vysvědčení – MZ podzim 2021

Žáci, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku v termínu MZ podzim 2021, si mohou vysvědčení vyzvednout na sekretariátu školy.

Termín vyzvednutí si sjednejte předem.

Tel.: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz