Maturitní vysvědčení – podzim 2022

Maturanti, kteří úspěšně vykonali MZ – podzim 2022, si již mohou vyzvednout maturitní vysvědčení na sekretariátu školy.

Vysvědčení bude vydáno maturantovi pouze osobně ve škole a o proti podpisu. V krajním případě může být vysvědčení vydáno osobě s ověřenou plnou mocí.

Termín převzetí si sjednejte předem; tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz