Úhrada školného tříd 4A4, 4B4 – do 31.3.2022

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2021 / 2022 ve 4. ročníku, mají za povinnost mít školné za 2. pololetí ve výši 9 000,- uhrazeno do 31. 3. 2022.

Zkontrolujte si prosím platby.

V případě, že máte školné uhrazeno, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.

V případě informací o školném kontaktujte sekretariát školy na tel.: 472 777 094, 724 829 246 nebo nausova@trivis.cz.