Platba školného za 2. pol. 2019 / 2020

Jelikož se hojně objevují dotazy ohledně plateb školného v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, viz níže uvádíme informace k platbám.

I v této neutěšené době lze provádět platby školného v měsíční, pololetní či v jiné výši.

Z důvodu vzniklé situace posouváme termín plateb školného pro žáky v maturitních ročnících. Celé školné uhraďte do 20. 4. 2020. Pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy, lze termín případně ještě posunout.

Školné pokud možno zasílejte na účet školy 0112017237 / 0300.

Variabilní symbol je číslo smlouvy žáka.

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno žáka a za co platbu provádíte.

V případě nutnosti platby v hotovosti či jiných záležitostí kontaktujte sekretariát školy předem – 724 829 246, nausova@trivis.cz

Přejeme klidné dny a především zdraví.