Pozvánka k JPZ – sdělení

Uchazečům do 1. ročníku šk. r. 2020 / 2021, byla dnes jejich zákonným zástupcům, odeslána pozvánka k přijímacím zkouškám doporučeně Českou poštou.