Přihláška k MZ jaro 2021

Přihlášku k MZ jaro 2021 je možné od 18. 11. 2020  osobně vyplnit na sekretariátu školy.

Posledním dnem předání vyplněné přihlášky k MZ jaro 2021 škole je 1. 12. 2020.

Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce si termín sjednají předem; tel.: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Žáci, kteří ve školním roce 2020 / 2021 navštěvují 4. ročník se do školy dostaví k vyplnění přihlášky v termínech 18. 11. – 20. 11. 2020 od 8:00 do 11:00 hod.

Při návštěvě školy dbejte na dodržování bezpečnostních opatření spojené s Covid-19.