Přihláška MZ podzim 2022

Přihlášku k MZ podzim 2022 již nyní můžete osobně vyplnit na sekretariátu školy.

Poslední možný termín, kdy můžete škole přihlášku předat je 27. 6. 2022.

Návštěvu školy si sjednejte předem na tel.: 724 829 246, 472 777 094 nebo nausova@trivis.cz

V případě dalších informací mne též kontaktujete na viz výše uvedených kontaktech.