Přihláška z MZ podzim 2023

Přihlášku k MZ podzim 2023 si již nyní můžete vyplnit osobně na sekretariátu školy.

Přihlášku můžete škole předat nejpozději do 26. 6. 2023.

V případě dalších informací kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz