Přijímací zkouška – Čestné prohlášení

Na e-maily, uvedené v přihlášce na naší školu, Vám bylo odesláno Čestné prohlášení. Toto je potřeba vytisknout, vyplnit a podepsat.

Uchazeč musí mít vyplněné prohlášení s sebou k JPZ dne 8. 6. 2020.

V případě nutnosti si ho můžete vytisknout i zde: Čestné prohlášení

V případě dotazů mne kontaktujte: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz