MZ – jaro 2020 – přihláška

Od 5. 11. 2019 si mohou zájemci o MZ – jaro 2020 podat přihlášku na sekretariátu školy.

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ – jaro 2020 ředitelce školy je 2. 12. 2019.

Termín přihlášení si dohodněte předem na tel. 472 777 094, 724 829 246 nebo e-mail: nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků ve školním roce 2019 / 2020 budou přihlášku vyplňovat hromadně ve škole.