MZ – jaro 2021 – přihláška

Od (bude upřesněno) si mohou zájemci o MZ – jaro 2021 podat přihlášku na sekretariátu školy.

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ – jaro 2021 ředitelce školy je  bude upřesněno.

Termín přihlášení si dohodněte předem na tel. 472 777 094, 724 829 246 nebo e-mail: nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků ve školním roce 2020 / 2021 budou přihlášku vyplňovat hromadně ve škole.