Písemná praktická zkouška z odborných předmětů

V souborech níže naleznete potřebné informace ke konání Písemné praktické zkoušky z odborných předmětů – MZ Jaro 2022

Termín konání a povolené pomůcky PP – MZ jaro  2022

Rozdělení do učeben PPMZ – jaro 2022

Kritéria hodnocení PMZ

Kritéria hodnocení-odborné předměty