Profilová část MZ z cizího jazyka pro školní rok 2021 – 2022

Kritéria hodnocení písemné práce profilové zkoušky z AJ naleznete v souboru níže.

Rozdělení do učeben PPMZ – jaro 2022 – AJ

Kritéria hodnocení písemné práce profilové zkoušky z anglického jazyka 1. a 2.část

Kritéria hodnocení ÚMZ AJ

Kritéria hodnocení ústní části profilové zkoušky z anglického jazyka + PUP