Pozvánka k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) 2023

Pozvánka k JPZ 2023 (Jednotné přijímací zkoušce) Vám byla 16. 3. 2023 odeslána na e-mail zákonného zástupce, který jste uvedli do přihlášky na naší školu.

V pozvánce k JPZ naleznete termín, čas a místo konání přijímací zkoušky.

K JPZ s sebou uchazeč přinese ke kontrole totožnosti jakýkoliv doklad se jménem a fotografií uchazeče. V krajním případě se uchazeč prokáže dokladem bez fotografie.

Na pozvánce je uvedeno Evidenční číslo přihlášky (Váš kód uchazeče), pod kterým po vyhodnocení přijímacích zkoušek naleznete informace o přijetí či nepřijetí uchazeče na naší školu do 1. ročníku ve školním roce 2023 / 2024.

V případě, že Vám e-mail s pozvánkou do e-mailové schránky nebyl doručen, obratem kontaktujte sekretariát školy – Bc. Martina Naušová na tel.: 472 777 094, 724 829 246 nebo nausova@trivis.cz