Pozvánka k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) 2023

BUDE UPŘESNĚNO

 

 

Pozvánka k JPZ 2022 Vám byla dnes odeslána na e-mail zákonného zástupce, který jste uvedli do přihlášky na naší školu.

Obsahem e-mailu je i Váš kód uchazeče (Evidenční číslo přihlášky), který naleznete na pozvánce. Pod kódem uchazeče naleznete informace o přijetí či nepřijetí Vašeho syna / Vaší dcery, na naší školu do 1. ročníku ve školním roce 2022 / 2023.

Informace o výsledcích JPZ budou zveřejněny i na našich stránkách školy www.trivisusti.cz, po vyhodnocení přijímacích zkoušek, které se budou konat 12. a 13. 4. 2022.

V pozvánce k JPZ naleznete termín, čas a místo konání přijímací zkoušky.

V případě, že Vám e-mail s pozvánkou do e-mailové schránky nebyl doručen, obratem kontaktujte sekretariát školy na tel: 472 777 094, 724 829 246 nebo nausova@trivis.cz