Seznamovací pobyt 1. ročníků šk. r. 2023 / 2024

Seznamovací pobyt – Camp Borný se uskuteční pro třídu 1A4 od 4. – 6. 9. 2023 a pro třídu 1B4 od 6. – 8. 9. 2023.

Na třídní schůzce se vybíral od zákonných zástupců poplatek v hotovosti ve výši 1 500,- za ubytování a stravu. Dopravu hradí škola. Ti, kteří poplatek ještě neuhradili, prosím o doplacení během prázdnin, pouze v hotovosti na sekretariátu školy.

Kontakt: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Rozdělení do tříd:   1A4 2023-2024   1B4 2023-2024

Informovaný souhlas rodičů –  1A4

Bezinfenkčnost Borný – 1A4

Informovaný souhlas – 1B4

Bezinfenkčnost Borný – 1B4