Třídní schůzky budoucích žáků 1. ročníků 2022 / 2023

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků do 1. ročníku ve šk. r. 2022 / 2023 se budou konat v budově školy dne 23. 6. 2022 od 14:30 hod.

Na třídní schůzce bude vybírán poplatek na seznamovací pobyt ve výši 1 300,- Kč.

Seznamy žáků a rozdělení do tříd:

1A4 – 2022 / 2023

1B4 – 2022 / 2023