Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku 2023 / 2024

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků, kteří byli přijati do 1. ročníku pro školní rok 2023 /2024 se uskuteční v budově školy dne 29. 6. 2023 od 14:30 hod.  Z důvodu úplně naplněné kapacity tříd, prosíme, aby se třídní schůzky zúčastnil nejlépe jeden zákonný zástupce.

Na třídní schůzce se bude od zákonných zástupců vybírat poplatek v hotovosti ve výši 1 500,- za ubytování a stravu na seznamovací pobyt – Camp Borný, který se uskuteční pro třídu 1A4 od 4. – 6. 9. 2023 a pro třídu 1B4 od 6. – 8. 9. 2023. Dopravu hradí škola.

Rozdělení žáků do tříd:

1A4 – 2023 / 2024

1B4 – 2023 / 2024

V případě dalších informací kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz