Testování, Covid-19 ve škole – Aktualizováno

Informace k testování žáků ve školách v roce 2022, odkaz viz níže:

TESTOVÁNÍ – LETÁK PRO RODIČE

 

Informace k plošnému screeningovému testování 11 / 21

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem se ruší karanténní opatření pro třídu 1B4, bližší informace v souboru níže.

Informace ŘŠ k Rozhodnutí KHS ÚL ze dne 18.10.2021

 

V rámci výskytu onemocnění Covid-19 ve škole, ředitelka školy vydala důležité informace, se kterými se seznámíte v souboru níže.

Informace ŘŠ