Výsledky JPZ 2023 po náhradním termínu

V souboru níže naleznete výsledky přijímacího řízení 2023.

Kód uchazeče jste obdrželi e-mailem v pozvánce k JPZ. Kód žáka je Evidenční číslo pozvánky.

PR – 2023 JPZ – po náhradním termínu

INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE

V souboru níže naleznete informace k administraci přijatého uchazeče/ky, k předání zápisového lístku škole a uzavření smlouvy do 1. ročníku ve šk. r. 2023 / 2024.

Pozvání k uzavření smlouvy 2023, informace k předání Zápisového lístku

V případě dalších informaci kontaktujte tel. 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz