Branný kurz žáků 3. ročníků 2019 / 2020

Podrobné informace naleznete v souboru.

Branný kurz 2020

Písemná praktická MZ z odborných předmětů 2020

Písemná praktická MZ z odborných předmětů 2020 – bližší informace naleznete v sekci – MATURITA

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2020 / 2021

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2020 / 2021 naleznete v sekci – PRO UCHAZEČE

MZ – jaro 2020 – přihláška

Od 5. 11. 2019 si mohou zájemci o MZ – jaro 2020 podat přihlášku na sekretariátu školy.

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ – jaro 2020 ředitelce školy je 2. 12. 2019.

Termín přihlášení si dohodněte předem na tel. 472 777 094, 724 829 246 nebo e-mail: nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků ve školním roce 2019 / 2020 budou přihlášku vyplňovat hromadně ve škole.

 

PSY – samostatná práce

Samostatná práce PSY – 3. roč.

Samostatná práce PSY – 4. roč.

Nabídka – TRIVIS oblečení, batohů a vaků na záda

Žáci školy si u svých třídních učitelů mohou do 18. 10. 2019 objednat oblečení a batohy s logem TRIVIS. V souborech si můžete jednotlivé věci prohlédnout.

Absolventi školy si tyto mohou objednat na sekretariátu školy též do 18. 10. 2019.

TRIVIS batohy

Trička a vaky na záda TRIVIS

 

DS – zahájení výuky + rozvrh hodin 2019/2020

Zahájení výuky je dne 17. 9. 2019 od 8:00 hod. ve škole.

3A3 – ROZVH HODIN + TERMÍNY VÝUKY 2019 – 2020