ÚMZ – podzim 2021

Termíny ÚMZ podzim 2021

Provoz školy v době letních prázdnin 2021

Sekretariát školy je přístupný pouze po předchozí domluvě v době od 8:30 – 11:30 hod.

Od 26. 7. 2021 – 8. 8. 2021 je škola zcela uzavřena.

Kontakt: tel. 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Přihláška k MZ podzim 2021

Již nyní si můžete na sekretariátu školy podat osobně přihlášku k MZ podzim 2021.

Pouze po předchozí domluvě na tel. 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Poslední možný termín k přihlášení ke společné části MZ podzim 2021 je 23. 7. 2021.

 

PRO NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE – AKTUALIZOVÁNO 26. 7. 2021

Poslední možný termín k přihlášení k profilové části MZ podzim 2021 je 30. 7. 2021.

Nyní můžete posílat správně vyplněné přihlášky pouze doporučeně poštou do 30. 7. 2021.

Přihlášku naleznete v přiloženém souboru níže.

Prihlaska_k_MZ – editovatelná – podzim 2021

V případě dotazů kontaktujte výše uvedené telefony či e-mail.

Volné pracovní místo – úklid prostor školy

Přijmeme pracovní sílu na úklid prostor školy. Nutný živnostenský list. Úklid školy se provádí vždy po skončení výuky, cca od 14:00 hod. Nástup od 1. 9. 2021.

Místo provozovny – Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem

Bližší informace na sekretariátu školy: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Mimořádný termín DT SČ MZ červenec 2021

Maturanti, kteří byli neúspěšní při DT SČ MZ jaro 2021 v květnu, nechť obratem na e-mail nausova@trivis.cz zašlou informaci, zda se zúčastní či nezúčastní opravného mimořádného termínu didaktických testů v červenci 2021. Nejpozději do 10. 6. 2021 do 12:00 hod.

Výsledky přijímacího řízení 2021

V souboru níže naleznete pod kódem uchazeče výsledek přijímacího řízení 2021.

Výsledky přijímacího řízení 2021

Informace pro přijaté uchazeče – Pozvání k uzavření smlouvy

Nepřijatí uchazeči mohou po obdržení písemného Rozhodnutí ředitelky školy podat odvolání. Rozhodnutí bude odesláno doporučeně poštou.

Platba školného 2020 / 2021

Úhrada školného v době vyhlášení nouzového stavu – distanční výuka: školné lze i nadále uhradit v hotovosti na sekretariátu školy. Termín si ale sjednejte předem na tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků musí mít školné za celý školní rok 2020 / 2021 zaplacené do 31. března 2021.

V případě, že zvolíte platbu převodem, držte se následujících:  platbu proveďte na účet školy 112017237/0300, variabilní symbol – udejte číslo smlouvy, do zprávy pro příjemce uveďte za co platíte a jméno žáka.

V případě dotazů použijte následující kontakty; tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz

 

Provoz SŠ od 11. 1. 2021 – aktualizováno

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020

Opatření PES pro oblast školství

 

30. 10. 2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Opatření pro školy – přehledně

KHS

Úřední hodiny sekretariátu školy v době omezení provozu školy (distanční výuka): 

PONDĚLÍ – PÁTEK  od 8:00 – 12:00 hod., pouze však po předešlé domluvě.

Kontakt: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Prezenční výuka ve škole od 7. 12. 2020

Informace k nástupu do školy naleznete v souboru níže:

OBNOVENÍ-PREZENČNÍ-VÝUKY

 

Individuální konzultace žáků ve škole od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace s konkrétním vyučujícím.

Konzultaci si žák s vyučujícím musí sám předem domluvit.