Třídní schůzky 2. 4. 2020

Jelikož se množí dotazy ohledně konání třídních schůzek dne 2. 4. 2020, tímto oznamujeme, že z důvodu nouzového režimu v ČR a uzavření školy do odvolání se třídní schůzky v tento termín nekonají.

Platba školného za 2. pol. 2019 / 2020

Jelikož se hojně objevují dotazy ohledně plateb školného v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, viz níže uvádíme informace k platbám.

I v této neutěšené době lze provádět platby školného v měsíční, pololetní či v jiné výši.

Z důvodu vzniklé situace posouváme termín plateb školného pro žáky v maturitních ročnících. Celé školné uhraďte do 20. 4. 2020. Pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy, lze termín případně ještě posunout.

Školné pokud možno zasílejte na účet školy 0112017237 / 0300.

Variabilní symbol je číslo smlouvy žáka.

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno žáka a za co platbu provádíte.

V případě nutnosti platby v hotovosti či jiných záležitostí kontaktujte sekretariát školy předem – 724 829 246, nausova@trivis.cz

Přejeme klidné dny a především zdraví.

 

Provoz školy v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR

Sekretariát školy bude v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR otevřen pouze po předešlé telefonické dohodě a pouze od 8:00 – 10:00 hod.

Kontakt – 724 829 246, nausova@trivis.cz

Uzavření sekretariátu školy dne 16. 3. 2020

Z technických důvodů bude dne 16. 3. 2020 škola zcela uzavřena.

Mimořádné opatření MZ ČR – COVID-19 – mimořádná výuka

  • Výuka pro denní studenty bude po dobu uzavření školy probíhat s vyučujícími jednotlivých předmětů prostřednictvím systému I-škola. Sledujte denně e-maily na I-škole.
  • Uzavření školy se vztahuje i pro dálkové studenty. Výuka bude probíhat po dobu uzavření školy po e-mailu a v rámci samostudia. V případě dotazů mne kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Mimořádné opatření uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Krizový štáb ÚK – doporučení k situaci s koronavirem v ÚK

Doporučení Krizového štábu ÚK k chování v souvislosti s výskytem koronaviru v Ústeckém kraji naleznete v souborech:

Ředitelům škol a školským zařízením v ÚK

Mytí rukou

 

ÚMZ jaro 2020 – termíny

Termíny ÚMZ jaro 2020

Branný kurz žáků 3. ročníků 2019 / 2020

Podrobné informace naleznete v souboru.

Branný kurz 2020

Písemná praktická MZ z odborných předmětů 2020

Písemná praktická MZ z odborných předmětů 2020 – bližší informace naleznete v sekci – MATURITA

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2020 / 2021

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2020 / 2021 naleznete v sekci – PRO UCHAZEČE