MZ podzim 2020 – termín písemná praktická zkouška

V souboru viz. níže naleznete termín a další informace k písemné praktické zkoušce z odborných předmětů – MZ podzim 2020.

Termín a pomůcky-praktická podzim 2020

Složení maturitní komise MZ podzim 2020 – soubor níže.

Maturitní komise-podzim 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do šk. r. 2020 / 2021

Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati uchazeči s těmito kódy: 2020037, 2020098, 2020099

Informace k odevzdání Zápisového lístku a sepsání smlouvy naleznete v souboru níže.

Pozvání k uzavření smlouvy – 2. kolo přijímacího řízení

 

Kritéria pro přijetí do denního vzdělávání a další informace naleznete v souboru níže.

2. kolo přijímací zkoušky – denní vzdělávání

Zájemci o dálkové vzdělávání doručí škole přihlášku a výuční list do 31. 7. 2020. Popřípadě kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Provoz školy v době letních prázdnin

Sekretariát školy v době letních prázdnin bude od 1. 7. – 9. 7. 2020 v provozu od 8:00 – 11:00 hod. Další dny pouze po předešlé domluvě.

Sekretariát školy bude uzavřen od 14. 7. – 24. 7. 2020 a 7. 8. – 11. 8. 2020

Kontakty: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

 

MZ 2020 podzim – přihláška

Přihlášku k MZ 2020 – podzim si již nyní můžete vyplnit na sekretariátu školy. Termín podání přihlášky si sjednejte předem.

V případě dalších dotazů kontaktujte 472 777 094,  724 829 246, nausova@trivis.cz

 

Náborové letáky Vazební věznice Litoměřice

V souborech níže rozklikněte pracovní nabídku.

JS OS TP

JS OS ÚL

OVS

Náborový leták – vrchní referent

V souboru naleznete informace k přijetí na pracovní pozici do Věznice Horní Slavkov.

Náborový leták – vrchní referent

Přijímací zkouška – Čestné prohlášení

Na e-maily, uvedené v přihlášce na naší školu, Vám bylo odesláno Čestné prohlášení. Toto je potřeba vytisknout, vyplnit a podepsat.

Uchazeč musí mít vyplněné prohlášení s sebou k JPZ dne 8. 6. 2020.

V případě nutnosti si ho můžete vytisknout i zde: Čestné prohlášení

V případě dotazů mne kontaktujte: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019 /2020

Nařízení ředitelky školy k hodnocení žáků ve 2. pololetí – 2019 – 2020

Platba školného za 2. pol. 2019 / 2020

Jelikož se hojně objevují dotazy ohledně plateb školného v době vyhlášení nouzového stavu v ČR, viz níže uvádíme informace k platbám.

I v této neutěšené době lze provádět platby školného v měsíční, pololetní či v jiné výši.

Z důvodu vzniklé situace posouváme termín plateb školného pro žáky v maturitních ročnících. Celé školné uhraďte do 20. 4. 2020. Pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy, lze termín případně ještě posunout.

Školné pokud možno zasílejte na účet školy 0112017237 / 0300.

Variabilní symbol je číslo smlouvy žáka.

Do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno žáka a za co platbu provádíte.

V případě nutnosti platby v hotovosti či jiných záležitostí kontaktujte sekretariát školy předem – 724 829 246, nausova@trivis.cz

Přejeme klidné dny a především zdraví.

 

Krizový štáb ÚK – doporučení k situaci s koronavirem v ÚK

Doporučení Krizového štábu ÚK k chování v souvislosti s výskytem koronaviru v Ústeckém kraji naleznete v souborech:

Ředitelům škol a školským zařízením v ÚK

Mytí rukou