Třídní schůzky budoucích žáků 1. ročníků 2022 / 2023

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků do 1. ročníku ve šk. r. 2022 / 2023 se budou konat v budově školy dne 23. 6. 2022 od 14:30 hod.

Na třídní schůzce bude vybírán poplatek na seznamovací pobyt ve výši 1 300,- Kč.

Seznamy žáků a rozdělení do tříd:

1A4 – 2022 / 2023

1B4 – 2022 / 2023

 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení 2022

Slavnostní předání maturitního vysvědčení úspěšným maturantům se bude konat dne 3. 6. 2022 v aule škole. Vítáni jsou zákonní zástupci maturantů.

Předání vysvědčení maturantům třídy 4A4 se koná od 9:30 hod.

Předání vysvědčení maturantům třídy 4B4 se koná od 11:00 hod.

Všichni zúčastnění přijdou vhodně oblečeni.

Výsledky-2. kolo přijímacího řízení do šk. r. 2022/2023

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete v souboru níže.

Výsledky PŘ 2022 – 2. kolo

Žáci, kteří byli ve 2. kole přijati se neprodleně telefonicky ozvou do školy ke sjednání termínu následné administrace. Nejpozději však do 13. 6. 2022

Tel. 472 777 094, 724 829 246 – Bc. Naušová

Informace a kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení naleznete v souboru níže.

2.kolo přijímačky 22-23 DENS

Přihláška MZ podzim 2022

Přihlášku k MZ podzim 2022 již nyní můžete osobně vyplnit na sekretariátu školy.

Poslední možný termín, kdy můžete škole přihlášku předat je 27. 6. 2022.

Návštěvu školy si sjednejte předem na tel.: 724 829 246, 472 777 094 nebo nausova@trivis.cz

V případě dalších informací mne též kontaktujete na viz výše uvedených kontaktech.

 

ÚMZ – jaro 2022 – jmenný seznam + termíny – 4B4

V souborech níže naleznete jmenný seznam a časový harmonogram ústních maturitních zkoušek současných žáků a žáků, kteří ÚMZ opravují – třída 4B4.

Všichni maturanti třídy 4B4 se do školy dostaví dne 23. 5. 2022 v 7:30 hod. Žáci, kteří opravnou zkoušku opravují, se dostaví 1 hodinu před zkouškou pouze v den, kdy ÚMZ konají.

Maturanti přijdou ke zkoušce vhodně oblečeni. S sebou OP.

ÚMZ 4B4 pondělí 23.5.2022

ÚMZ 4B4 úterý 24.5.2022

ÚMZ 4B4 středa 25.5.2022

ÚMZ 4B4 čtvrtek 26.5.2022

ÚMZ – jaro 2022 – jmenný seznam + termíny – 4A4

V souborech níže naleznete jmenný seznam a časový harmonogram ústních maturitních zkoušek současných žáků a žáků, kteří ÚMZ opravují – třída 4A4.

Všichni maturanti třídy 4A4 se do školy dostaví dne 16. 5. 2022 v 7:30 hod. Žáci, kteří opravnou zkoušku opravují, se dostaví 1 hodinu před zkouškou pouze v den, kdy ÚMZ konají.

Maturanti přijdou ke zkoušce vhodně oblečeni. S sebou OP.

ÚMZ 4A4 pondělí 16.5.2022

ÚMZ 4A4 úterý 17.5.2022

ÚMZ 4A4 středa 18.5.2022

ÚMZ 4A4 čtvrtek 19.5.2022

Výsledky Jednotných přijímacích zkoušek 2022

Výsledky 1. kola JPZ: PŘ 2022

Informace pro přijaté uchazeče:  Pozvání k uzavření smlouvy 2022

Evidenční číslo přihlášky na pozvánce k JPZ, je i Váš KÓD UCHAZEČE, pod kterým naleznete informace o přijetí či nepřijetí                                                                            Vašeho syna / Vaší dcery na naší školu do 1. ročníku ve šk. r. 2022 / 2023.

Dne 28. 4. 2022 proběhne ve škole plánovaná odstávka elektrické energie.                                                                                                                                                 V případě návštěvy školy v tento den si, prosím, domluvte schůzku předem na tel.: 724 829 246 

Cyklo – branný kurz pro žáky 3. ročníků

Cyklo – branný kurz pro žáky 3. ročníků se koná v termínu 23. 5. – 27. 5. 2022 ve Starých Splavech v Camp Borný. Kurz je pro žáky povinný.

Odjezd je 23. 5. 2022 v 8:00 hod. od bývalé haly Slavoj Severotuk v Ústí nad Labem – Střekov.

Všichni účastníci musí mít jízdní kolo.

Žáci zaplatí do 16. 5. 2022 za ubytování, stravu a sport částku 3 000,- v sekretariátu školy u Bc. Naušové; platbu mohou provést ve dvou splátkách, pouze v hotovosti.

 

 

Přijímací zkoušky 2022 – informace

V souboru níže naleznete provozní informace k JPZ, konaných ve dnech 12. a 13. 4. 2022.

Informace JPZ 12.4. + 13.4.22

Úhrada školného tříd 4A4, 4B4 – do 31.3.2022

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2021 / 2022 ve 4. ročníku, mají za povinnost mít školné za 2. pololetí ve výši 9 000,- uhrazeno do 31. 3. 2022.

Zkontrolujte si prosím platby.

V případě, že máte školné uhrazeno, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.

V případě informací o školném kontaktujte sekretariát školy na tel.: 472 777 094, 724 829 246 nebo nausova@trivis.cz.