Přijímací zkouška 2021

Bližší informace k přijímací zkoušce do 1. ročníku šk. r. 2021 / 2022 naleznete v souboru níže.

Pozvánka k přijímací zkoušce do 1. ročníku ve šk. r. 2021 – 2022

Platba školného 2020 / 2021

Úhrada školného v době vyhlášení nouzového stavu – distanční výuka: školné lze i nadále uhradit v hotovosti na sekretariátu školy. Termín si ale sjednejte předem na tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků musí mít školné za celý školní rok 2020 / 2021 zaplacené do 31. března 2021.

V případě, že zvolíte platbu převodem, držte se následujících:  platbu proveďte na účet školy 112017237/0300, variabilní symbol – udejte číslo smlouvy, do zprávy pro příjemce uveďte za co platíte a jméno žáka.

V případě dotazů použijte následující kontakty; tel.: 472 777 094, 724 829 246, e-mail: nausova@trivis.cz

 

Klasifikace za 1. pololetí 2020 / 2021

Výsledné známky za 1. pololetí šk. r. 2020 / 2021 budou k dispozici ve školním systému Bakaláři.

Výpis vysvědčení za 1. pololetí šk. r. 2020 / 2021 si žáci převezmou ve škole po obnovení prezenční výuky. Případně si ho mohou od 1. 2. 2021 po telefonické nebo e-mailové domluvě vyzvednout na sekretariátu školy.

Kontakty: Tel. 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Provoz SŠ od 11. 1. 2021 – aktualizováno

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020

Opatření PES pro oblast školství

 

30. 10. 2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Opatření pro školy – přehledně

KHS

Úřední hodiny sekretariátu školy v době omezení provozu školy (distanční výuka): 

PONDĚLÍ – PÁTEK  od 8:00 – 12:00 hod., pouze však po předešlé domluvě.

Kontakt: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Prezenční výuka ve škole od 7. 12. 2020

Informace k nástupu do školy naleznete v souboru níže:

OBNOVENÍ-PREZENČNÍ-VÝUKY

 

Přihláška k MZ jaro 2021

Přihlášku k MZ jaro 2021 je možné od 18. 11. 2020  osobně vyplnit na sekretariátu školy.

Posledním dnem předání vyplněné přihlášky k MZ jaro 2021 škole je 1. 12. 2020.

Žáci, kteří se hlásí k opravné zkoušce si termín sjednají předem; tel.: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Žáci, kteří ve školním roce 2020 / 2021 navštěvují 4. ročník se do školy dostaví k vyplnění přihlášky v termínech 18. 11. – 20. 11. 2020 od 8:00 do 11:00 hod.

Při návštěvě školy dbejte na dodržování bezpečnostních opatření spojené s Covid-19. 

Individuální konzultace žáků ve škole od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 jsou žákům umožněny prezenční individuální konzultace s konkrétním vyučujícím.

Konzultaci si žák s vyučujícím musí sám předem domluvit.

Oblečení TRIVIS k objednání na e-shopu

Oblečení TRIVIS si můžete objednat v e-shopu na www.kraloveskoly.cz/trivis do 15. 10. 2020.

Poté bude oblečení možno vyzvednout ve škole.

Povinnost používání roušek ve všech prostorách školy + nové nařízení MZ

S platností od 18. 9. 2020 je nově povinností všech žáků a zaměstnanců školy nosit roušky ve třídách, a to i při výuce. Opatření  je zavedeno v rámci nařízení Covid-19.

Zakrytá ústa a nos je nutno dodržovat ve všech prostorách školy.

Dodržujte hygienická pravidla a minimalizujte kontakt s ostatními osobami ve škole.

 

V souboru níže naleznete informace k vydání nových nařízení MZ

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

 

 

 

Dálkové vzdělávání 2020 / 2021

Z důvodu malého zájmu o dálkové vzdělávání tento školní rok 1. ročníků nebude otevřen.