Povinnost používání roušek ve všech prostorách školy + nové nařízení MZ

S platností od 18. 9. 2020 je nově povinností všech žáků a zaměstnanců školy nosit roušky ve třídách, a to i při výuce. Opatření  je zavedeno v rámci nařízení Covid-19.

Zakrytá ústa a nos je nutno dodržovat ve všech prostorách školy.

Dodržujte hygienická pravidla a minimalizujte kontakt s ostatními osobami ve škole.

 

V souboru níže naleznete informace k vydání nových nařízení MZ

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

 

 

 

Maturitní vysvědčení podzim 2020 k vyzvednutí

Maturitní vysvědčení jsou již připraveny k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu školy.

Termín vyzvednutí si sjednejte předem na tel. 724 829 246, 472 777 094, nausova@trivis.cz

Ředitelské volno dne 17. 9. 2020

V souboru níže naleznete odůvodnění vyhlášení ředitelského volno.

ředitelské volno – 17.9. 2020

ÚMZ podzim 2020 – jmenný seznam a časový harmonogram

V souboru níže naleznete jmenný seznam a časový harmonogram ÚMZ podzim 2020.

ČTVRTEK 10.9. 2020

PÁTEK 11.9. 2020

Ke zkoušce se dostavte minimálně 1 hodinu předem, nutno se prokázat OP. Změna času jednotlivé ústní zkoušky je vyhrazena.

Dálkové vzdělávání 2020 / 2021

Z důvodu malého zájmu o dálkové vzdělávání tento školní rok 1. ročníků nebude otevřen.

 

ÚMZ podzim 2020 – termíny

Ústní maturitní zkoušky podzim 2020 proběhnou ve škole v těchto termínech:

4A4 – 10 . 9. 2020

3A3 – 10. 9. 2020

4B4 – 11. 9. 2020

Jmenný seznam bude zveřejněn později.

Pozvánky k MZ podzim 2020

Pozvánky k MZ podzim 2020 máte zaslány v e-mailu uvedený v přihlášce.

 

Dálkové vzdělávání

Zájemci o dálkové vzdělávání doručí škole přihlášku a výuční list do 25. 8. 2020. Popřípadě kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

MZ podzim 2020 – termín písemná praktická zkouška

V souboru viz. níže naleznete termín a další informace k písemné praktické zkoušce z odborných předmětů – MZ podzim 2020.

Termín a pomůcky-praktická podzim 2020

Složení maturitní komise MZ podzim 2020 – soubor níže.

Maturitní komise-podzim 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do šk. r. 2020 / 2021

Ve 2. kole přijímacího řízení byli přijati uchazeči s těmito kódy: 2020037, 2020098, 2020099

Informace k odevzdání Zápisového lístku a sepsání smlouvy naleznete v souboru níže.

Pozvání k uzavření smlouvy – 2. kolo přijímacího řízení

 

Kritéria pro přijetí do denního vzdělávání a další informace naleznete v souboru níže.

2. kolo přijímací zkoušky – denní vzdělávání

Zájemci o dálkové vzdělávání doručí škole přihlášku a výuční list do 7. 8. 2020. Popřípadě kontaktujte 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz