Přihláška k MZ 2023

Přihlášku k maturitní zkoušce – jaro 2023 si již nyní můžete osobně vyplnit na sekretariátu školy.

Poslední možný termín podání přihlášky škole je dne 1. 12. 2022.

Termín schůzky si sjednejte předem na tel.: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Žáci 4. ročníků šk. r.  2022 / 2023 přihlášku vyplní hromadně ve škole.

Digitální knihovna

ZATÍM POUZE PRO UČITELE

Návod pro práci s ostrou verzí digitální knihovny TRIVIS

Adresa pro přístup:

https://knihovna.trivis-kv.cz/

(varování o certifikátu potvrďte, nahrazuje se novým)

Na stránce uvidíte opět dialog do kterého lze zapisovat a do něj zadejte přihlašovací údaje

které vám již byly zaslány.

Po přihlášení se objeví struktura složek a vpravo rozdělovník pro práci s knihovnou.

  • Odkaz SOUBORY vás nasměruje na stránku kterou vidíte, pro práci se soubory.
  • Odkaz NAHRÁT SOUBORY vám umožní odeslat nové soubory do knihovny.

Pravidla platí stejná jak již bylo oznámeno při testovací verzi (ve stručnosti, pouze kancelářské

typy souborů jako je PDF nejlépe. případně PPTX nebo DOCX).

Doporučuji preferovat PDF pro jejich uzamknutelnost obsahu. Formáty office jsou jednoduše

upravitelné uživatelům.

V případě potřeby technické podpory lze kontaktovat adresu knihovna@spravce.it

Náborové letáky Vazební věznice Litoměřice

V souborech níže rozklikněte pracovní nabídku.

JS OS TP

JS OS ÚL

OVS

Náborový leták – vrchní referent

V souboru naleznete informace k přijetí na pracovní pozici do Věznice Horní Slavkov.

Náborový leták – vrchní referent

PSY – samostatná práce

Samostatná práce PSY – 3. roč.

Samostatná práce PSY – 4. roč.