Náborové letáky Vazební věznice Litoměřice

V souborech níže rozklikněte pracovní nabídku.

JS OS TP

JS OS ÚL

OVS

Náborový leták – vrchní referent

V souboru naleznete informace k přijetí na pracovní pozici do Věznice Horní Slavkov.

Náborový leták – vrchní referent

Přijímací zkouška – Čestné prohlášení

Na e-maily, uvedené v přihlášce na naší školu, Vám bylo odesláno Čestné prohlášení. Toto je potřeba vytisknout, vyplnit a podepsat.

Uchazeč musí mít vyplněné prohlášení s sebou k JPZ dne 8. 6. 2020.

V případě nutnosti si ho můžete vytisknout i zde: Čestné prohlášení

V případě dotazů mne kontaktujte: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Hodnocení žáků ve 2. pololetí 2019 /2020

Nařízení ředitelky školy k hodnocení žáků ve 2. pololetí – 2019 – 2020

Krizový štáb ÚK – doporučení k situaci s koronavirem v ÚK

Doporučení Krizového štábu ÚK k chování v souvislosti s výskytem koronaviru v Ústeckém kraji naleznete v souborech:

Ředitelům škol a školským zařízením v ÚK

Mytí rukou

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2020 / 2021

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2020 / 2021 naleznete v sekci – PRO UCHAZEČE

PSY – samostatná práce

Samostatná práce PSY – 3. roč.

Samostatná práce PSY – 4. roč.

Nabídka – TRIVIS oblečení, batohů a vaků na záda

Žáci školy si u svých třídních učitelů mohou do 18. 10. 2019 objednat oblečení a batohy s logem TRIVIS. V souborech si můžete jednotlivé věci prohlédnout.

Absolventi školy si tyto mohou objednat na sekretariátu školy též do 18. 10. 2019.

TRIVIS batohy

Trička a vaky na záda TRIVIS