Přijímací zkoušky 2022 – informace

V souboru níže naleznete provozní informace k JPZ, konaných ve dnech 12. a 13. 4. 2022.

Informace JPZ 12.4. + 13.4.22

Úhrada školného tříd 4A4, 4B4 – do 31.3.2022

Žáci, kteří jsou ve školním roce 2021 / 2022 ve 4. ročníku, mají za povinnost mít školné za 2. pololetí ve výši 9 000,- uhrazeno do 31. 3. 2022.

Zkontrolujte si prosím platby.

V případě, že máte školné uhrazeno, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.

V případě informací o školném kontaktujte sekretariát školy na tel.: 472 777 094, 724 829 246 nebo nausova@trivis.cz.

 

Pozvánka k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) 2022

Pozvánka k JPZ 2022 Vám byla dnes odeslána na e-mail zákonného zástupce, který jste uvedli do přihlášky na naší školu.

Obsahem e-mailu je i Váš kód uchazeče (Evidenční číslo přihlášky), který naleznete na pozvánce. Pod kódem uchazeče naleznete informace o přijetí či nepřijetí Vašeho syna / Vaší dcery, na naší školu do 1. ročníku ve školním roce 2022 / 2023.

Informace o výsledcích JPZ budou zveřejněny i na našich stránkách školy www.trivisusti.cz, po vyhodnocení přijímacích zkoušek, které se budou konat 12. a 13. 4. 2022.

V pozvánce k JPZ naleznete termín, čas a místo konání přijímací zkoušky.

V případě, že Vám e-mail s pozvánkou do e-mailové schránky nebyl doručen, obratem kontaktujte sekretariát školy na tel: 472 777 094, 724 829 246 nebo nausova@trivis.cz

 

Testování, Covid-19 ve škole – Aktualizováno

Informace k testování žáků ve školách v roce 2022, odkaz viz níže:

TESTOVÁNÍ – LETÁK PRO RODIČE

 

Informace k plošnému screeningovému testování 11 / 21

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem se ruší karanténní opatření pro třídu 1B4, bližší informace v souboru níže.

Informace ŘŠ k Rozhodnutí KHS ÚL ze dne 18.10.2021

 

V rámci výskytu onemocnění Covid-19 ve škole, ředitelka školy vydala důležité informace, se kterými se seznámíte v souboru níže.

Informace ŘŠ

Přihlášky k MZ jaro 2022

Přihlášku k MZ jaro 2022 si od 15. 11. 2021 můžete vyplnit na sekretariátu školy, ale pouze po předchozí domluvě.

Poslední možný termín podání přihlášky k MZ jaro 2022 je dne 1. 12. 2021

Žáci 4. ročníků ve školním roce 2021 / 2022 budou přihlášku vyplňovat ve škole.

Kontakty: 724 829 246, 472 777 094, nausova@trivis.cz

 

Pro žáky školy – informace k provozu školy od 1. 9. 2021

PRO ŽÁKY ŠKOLY

Veškeré informace spojené s nástupem žáků a provozem školy od 1. 9. 2021 naleznete v souboru níže.

Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

 

Provoz SŠ od 11. 1. 2021 – aktualizováno

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020

Opatření PES pro oblast školství

 

30. 10. 2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Opatření pro školy – přehledně

KHS

Úřední hodiny sekretariátu školy v době omezení provozu školy (distanční výuka): 

PONDĚLÍ – PÁTEK  od 8:00 – 12:00 hod., pouze však po předešlé domluvě.

Kontakt: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz

Náborové letáky Vazební věznice Litoměřice

V souborech níže rozklikněte pracovní nabídku.

JS OS TP

JS OS ÚL

OVS

Náborový leták – vrchní referent

V souboru naleznete informace k přijetí na pracovní pozici do Věznice Horní Slavkov.

Náborový leták – vrchní referent

PSY – samostatná práce

Samostatná práce PSY – 3. roč.

Samostatná práce PSY – 4. roč.