Školská rada

Školská rada  pracuje v následujícím složení:
Ing. Martin Málek
– jmenován ředitelkou školy
Mgr. Martin Klaban – zvolen jako zástupce pedagogických pracovníků školy
Lada Šišovská – zvolena zletilými žáky školy a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Veškeré dotazy na jednotlivé členy rady zasílejte na e-mail: usti@trivis.cz

Mgr. Ivana Černá
ředitelka TRIVIS – SŠV