Profil absolventa

Možnosti uplatnění

Úspěšné dokončení studia dává absolventům možnost uplatnění

 • ve státní správě a samosprávě
 • policii ČR
 • obecní (městské) policii
 • v odborech ochrany u velkých podniků
 • v bankovnictví
 • v pojišťovnictví
 • v hasičských záchranných sborech
 • vhodné i pro podnikání v oboru civilních bezpečnostních služeb

a) řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve studiu na :

 • TRIVIS Praha – Vyšší odborné škole ve vzdělávacích oborech “ Prevence kriminality “ a “ Krizové řízení „

( získávají titul diplomovaný specialista – DiS )


b) na vysokých školách zejména : 

 • Právnické fakultě
 • Policejní akademii ČR