Školné

Denní studium
 18.000,- Kč ročně; možnost měsíčních splátek
Dálkové studium
 12.500,- Kč ročně; možnost měsíčních splátek

Školné je splatné ve dvou splátkách:

  •  první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního odborného vzdělání za   úplatu ve výši 9.000,-
  •  další pak vždy k 31. lednu a k 30. červnu příslušného školního roku ve výši 9.000,-

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za první pololetí.
V případě růstu cen nákladů, může být školné v přiměřené míře upraveno.

Platba školného

Číslo účtu:   0112017237 / 0300
Variabilní symbol:   uveďte číslo smlouvy