Školné

Denní studium
1.850,- Kč za měsíc ( 18.000,- Kč ročně )
Dálkové studium
1.250,- Kč za měsíc ( 12.500,- Kč ročně )

Školné je splatné ve dvou splátkách:

  •  první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního odborného vzdělání za úplatu ve výši 9.000,-
  •  další pak vždy k 31. lednu a k 30. červnu příslušného školního roku ve výši 9.000,-

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za první pololetí.
V případě růstu cen nákladů, může být školné v přiměřené míře upraveno.

Platba školného

Číslo účtu:   0112017237 / 0300
Variabilní symbol:   uveďte číslo smlouvy