Přijímací řízení – denní, dálkové

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2023 / 2024 naleznete v souborech níže. 

Kritéria přijímacího řízení DENNÍ vzdělávání 2023 / 2024

Kritéria přijímacího řízení DÁLKOVÉ vzdělávání 2023 / 2024

Kritéria přijímacího řízení 2023 / 2024 pro cizince

Přihláška pro denní vzdělávání

Přihláška pro dálkové vzdělávání

Provozní informace k JPZ konaných ve dnech 13. a 14. 4. 2023:

BUDE UPŘESNĚNO

 

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 – 42 – M /01) –  čtyřletá denní forma vzdělávání

BEZPEČNOSTNí SLUŽBY (kód 68 – 42 – L /51) –  tříletá dálková forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 4-leté denní formě vzdělávání: do 1. 3. 2023
  •  termíny přijímacího řízení; řádné termíny:  13. 4. a 14. 4. 2023
  •  termín podání přihlášek ke 3-leté dálkové formě vzdělávání: do 1. 3. 2023; poté průběžně do naplnění stavu. K přihlášce je nutno doložit výuční list a vysvědčení ze     3. ročníku učiliště.
  •  termíny přijímacího řízení; řádné termíny:  13. 4. a 14. 4. 2023

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

–  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle výše uvedených kritérií.