Školné

Denní studium
1.850,- Kč za měsíc ( 18.000,- Kč ročně )
Dálkové studium
1.250,- Kč za měsíc ( 12.500,- Kč ročně )

Školné je splatné ve dvou splátkách:

  •  první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního odborného vzdělání za úplatu.
  •  další pak vždy k 31. lednu a k 30. červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za první pololetí.
V případě růstů cen nákladů, může být školné v přiměřené míře upraveno.

Platba školného

Číslo účtu:   0112017237 / 0300
Variabilní symbol:   číslo smlouvy

Škola poskytuje odborná skripta ZDARMA.