Termíny rodičovských schůzek

12. 11. 2020 (čtvrtek) od 15:30 hod. – termín je zrušen (Covid-19)

8. 04. 2021 (čtvrtek) od 15:30 hod. – termín je zrušen (Covid-19)