O škole

Veřejnoprávní střední škola ze vzdělávací sítě TRIVIS má v Ústí nad Labem dlouholetou tradici již roku 1994. Soukromá střední škola veřejnoprávní poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Absolventi naleznou uplatnění u policie ČRhasičského záchranného sboru, v armádě ČR a ve státní správě a samosprávě.

Nabídka studijních programů v oboru bezpečnostně právní činnost

  • 4-letý denní studijní program pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
  • 3-letý dálkový studijní program – nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU

Studentům denního i dálkového studia nabízíme atraktivní výukové předměty jako je například střelecká příprava, integrovaný záchranný systém, právo, kriminalistika, kriminologie, sebeobrana a mnohé další.

Výroční zpráva 2020 / 2021