Přijímací řízení

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 – 42 – M /01) –  čtyřletá denní forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 4-leté denní formě vzdělávání: do 1. 3. 2024
  •  termíny přijímacího řízení; řádné termíny:  12. 4. a 15. 4. 2024

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

–  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií:

Kritéria přijímacího řízení DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2023 – 2024

Kritéria přijímacího řízení 2023 – 2024 pro cizince

Přihláška denní vzdělávání 2023 / 2024