Přijímací řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do školního roku 2022 / 2023 naleznete v souboru (viz. níže).

Kritéria přijímacího řízení – denní vzdělávání – 2022 / 2023

Provozní informace k JPZ konaných ve dnech 12. a 13. 4. 2022:

Informace JPZ 12.4. + 13.4.22

TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST (kód 68 – 42 – M /01) –  čtyřletá denní forma vzdělávání

  •  termín podání přihlášek ke 4-leté denní formě vzdělávání: do 1. 3. 2022
  •  termíny přijímacího řízení; řádné termíny:  12. 4. a 13. 4. 2022
  •  termín podání přihlášek ke 3-leté dálkové formě vzdělávání: do 1. 3. 2022; poté průběžně do naplnění stavu. K přihlášce je nutno doložit výuční list a vysvědčení ze     3. ročníku učiliště.

(v případě nepřijetí stanoveného počtu žáků budou další zájemci přijímáni průběžně až do naplnění kapacity tříd)

–  současně s přihláškou ke vzdělávání předloží uchazeč lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Podle § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů proběhne přijímací řízení podle následujících kritérií: