Učební plán

Školní rok 2023 / 2024

Učební plán ŠVP – denní vzdělávání

Všeobecné vzdělávací předměty:

český jazyk a literatura dějepis tělesná výchova
cizí jazyk I psychologie péče o zdraví a první pomoc
cizí jazyk II pedagogika přírodovědné vzdělávání (chemie, fyzika, biologie)
společenský základ zeměpis
sociální komunikace matematika

Odborné předměty:

právo penologie ekonomika
bezpečnostní činnost sebeobrana integrovaný záchranný systém
kriminalistika informatika střelecká příprava
kriminologie technika administrativy

Maturitní předměty:

Společná a profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky:

český jazyk a literatura právo
cizí jazyk integrovaný záchranný systém
praktická zkouška z odborných předmětů ve formě písemné práce bezpečnostní činnost

V profilové části MZ si žák může zvolit až dvě ze tří nepovinných zkoušek z následujících předmětů:

  • bezpečnostní činnost
  • kriminalistika
  • sebeobrana

Poznámka :
předmět sebeobrana se vyučuje pouze ve čtyřletém denním studiu