JPZ 2024 – důležité informace – aktualizované

V souboru níže naleznete témata k pohovoru, který je součástí přijímacího řízení 2024 na naší školu. Nahrazuje jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury.

Pohovor pro uchazeče – cizinci 2024

 

Pozvánky k JPZ 2024 byly odeslány 22. 3. 2024 doporučeně poštou těm zákonným zástupcům uchazečů, kteří si podali přihlášku ke vzdělávání na naší SŠ v papírové podobě nebo výpisem ze systému DiPSy a konají přijímací zkoušku na naší škole.

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří si podali přihlášku ke vzdělávání na naší SŠ elektronicky přes systém DiPSy a konají přijímací zkoušku na naší škole, bude pozvánka zaslána přes zaručenou komunikaci v systému DiPSy.

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří si podali PAPÍROVOU přihlášku ke vzdělávání na naší SŠ a mají naší školu jako prioritu 1, ale nebudou konat JPZ na naší škole, bude dne 25. 4. 2024 doporučeně poštou zasláno registrační číslo uchazeče.

V případě dotazů kontaktujte: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz