MZ podzim 2024 – přihláška

K MZ podzim 2024 se již nyní můžete osobně přihlašovat ve škole. Termín k vyplnění přihlášky si sjednejte předem. Přihláška bude ve škole připravená k dispozici.

Nejzazší termín, kdy můžete přihlášku předat škole je 25. 6. 2024.

V případě dotazů kontaktujte: tel. 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz