Opravné a dodatečné zkoušky 8/2024

Opravné a dodatečné zkoušky za šk. r. 2023/2024 se konají ve dnech 26. – 28. 8. 2024.

Termín ke zkouškám jste obdrželi na pozvánkách dne 28. 6. 2024.