Informace pro přijaté uchazeče

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří byli přijati do 1. ročníku ve šk. r. 2024/2025, byla zaslána pozvánka k sepsání smlouvy a jiným administrativním úkonům.

Ti co podali přihlášku přes systém DiPSy elektronicky, pozvánku si mohou stáhnout v zaručené komunikaci. Ti co podali přihlášku hybridně nebo papírově, pozvánka jim byla zaslána prostřednictvím České pošty.

Pozvánku naleznete i v souboru níže.

Pozvánka k podpisu smlouvy – pro přijaté uchazeče

V případě dotazů kontaktujte tel.: 472 777 094, 724 829 246, nausova@trivis.cz