Výsledky přijímacího řízení 2021

V souboru níže naleznete pod kódem uchazeče výsledek přijímacího řízení 2021.

Výsledky přijímacího řízení 2021

Informace pro přijaté uchazeče – Pozvání k uzavření smlouvy

Nepřijatí uchazeči mohou po obdržení písemného Rozhodnutí ředitelky školy podat odvolání. Rozhodnutí bude odesláno doporučeně poštou.